menü resmi

YARGILAMA MASRAFLARI

YARGILAMA MASRAFLARI

Ülkemizde yargılama yasalarla kurulmuş bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yapılmaktadır. Haklarımıza kavuşmanın ve mağduriyeti gidermenin en doğru yolu birtakım haksızlıklara uğradığımızda bu mercilere başvurarak dava açmak olacaktır. Tabi ki bu davaları açarken birçok insanın aklında aynı soru işaretleri oluşmaktadır. Bu soru işaretlerinden en geneli hepinizin tahmin edebileceği üzere yargılama masraflarıdır. Bu masraflar karşımıza iki farklı kalemde çıkacaktır. Bunlardan ilki tabii ki bizleri temsil eden avukatlara ödenecek para iken diğeri ise mahkemelere ödenecek olan harç vb. yargılama giderleridir.

Mahkeme masrafları karşımıza her zaman eşit miktarda çıkmayacaktır. Bu miktarı etkileyen en önemli faktörler davanın türü, açıldığı mahkeme, tanık ve bilirkişi sayısı vb. durumlardır. Yargılama giderlerinin birçok etkene gör değişkenlik gösterdiğini belirtmemize rağmen her zaman karşılanacak en az miktar merak edilmektedir. Bu miktarın ise günümüz şartlarında en az 200 TL gibi bir rakama tekabül edeceği söylenebilecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yargılama giderlerinin kapsamı sayılmıştır. Bunlar ise;

  • Celse, karar ve ilam harçları
  • Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta masrafları
  • Dosya ve evrak giderleri
  • Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesindeki giderler
  • Keşif ile tanık ve bilirkişiye ödenen ücretler
  • Vekille takip edilmekte olan davalarda vekâlet ücretleri
  • Resmi dairelerden alınan belgeler için ödenen harçlar ile vergilerdir. ( HMK md.323

Kanunda özel olarak belirlenmiş olan haller dışında yargılama giderleri aleyhine hüküm verilen kişi tarafından karşılanacaktır. Ancak davada her iki tarafın kısmen haklı çıkması özel bir durum teşkil etmektedir. Bu halde ise mahkeme, yargı giderlerinin bu kısmi haklılık oranında taraflar arasında paylaşılmasına karar verecektir. Aleyhine hüküm verilen tarafın birden fazla kişi olması halinde ise yargılama giderleri bu kişiler arasında kusurları oranında paylaştırılabileceği gibi mahkeme, bu giderin müteselsilen karşılanmasına da karar verebilir.

2017 yargı harçları

yargilama masrafları

Masraflar Kime Ait Olacak ?

Davanın taraflarından biri gereksiz yere davanın uzaması için çaba göstermiş ya da fazla gider yapılmasına sebebiyet vermiş ise, davada bu kişinin lehine karar verilmiş olsa dahi yargılama giderlerinden karar ve ilam harcı dışında kalanların tamamını veya bir kısmını ödemek zorunda bırakılabilir. Özel durumlardan bir diğeri ise davada herhangi bir sıfatı bulunmadığı halde davacıyı davalı sıfatı kendisine aitmiş gibi yanıltarak dava açılmasına sebebiyet veren kişinin halidir. Bu durumda davanın sıfat yokluğu sebebiyle mahkeme tarafından reddedilmesi halinde davalı yararına yargılama giderine hükmedilemeyecektir.

Yargılama giderlerinden sayılan bir diğer ücret ise avukata ödenecek olan miktardır. Bu bedel ise ödenecek avukata göre değişiklik göstermektedir. Aslında her hukuk bürosuna gidişinizde aynı dava için ödemeniz istenen bedelin değiştiğini görmeniz mümkün olabilecektir. Ancak hukuk bürolarında ücret sebebiyle çıkacak karışıklıklara son vermek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme ise avukatlık tarifesidir.

Avukatlar bu birim fiyat üzerinden ödeme yapılmasını isteyecek ve bu durumda olası karışıklıklar ortadan kaldırılmış olacaktır. Avukatlar hizmetleri için bedel isterken bu belirlenmiş olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde gösterilmiş olan bedelden daha az bir miktar belirleyemezler. Ortalama vekâlet ücretleri için ise Baro’nun ücret tarifesi dikkat alınmaktadır. Vekil ile takip edilen davalarda ise mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti taraf lehine olacak şekilde hükmedilecektir.

Yargılama giderleri mahkeme tarafından resen belirlenecektir. Bu giderin tutarı, hangi tarafa ve hangi oranda yüklendiği belirlen hükmün altında gösterilecektir. Ayrıca kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama ve takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler adli yardımdan yararlanabileceklerdir. (HMK md.334)

Devamını Okumak için TIKLAYINIZ
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Sizden Gelen Yorumlar
@fikirye -
2018-04-17 16:56:01

Dava harç hesaplama konusunda nasıl yapmamız gerekiyor tam anlamadım.

Yorum Ekle
© 2018 www.gencturkhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.