Sözleşmeli Zabıt Katibi

Sözleşmeli Zabıt Katibi Ve Tayin Hakkı

Sözleşmeli zabıt katiplerihalk arasında “yaz kızım” olarak bilinen, adliyelerde görev yapan kişilerdir. Adalet Bakanlığı teşkilatı bünyesinde görev yapan yardımcı yargı personeli zabıt katipleridir.

Zabit Katibi Kimdir, Ne İş Yapar?

Adalet Bakanlığının merkez veya taşra teşkilatında görev yapan kişilerdir. Bu kişiler fakülte ya da yüksek okulların adalet, bilgisayar programlarından mezun olmuş, Adalet ön lisans ya da lise dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olan kişilerdir. Bu kişilerden bilgisayar ve adalet bölümlerinden mezun olmayanlardan Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumlarından alınan bilgisayar sertifikası istenmektedir.

Ayrıca bu kişiler KPSS’den 70 üzeri puan alarak, klavye sınavını geçmek ve sözlü mülakattan da başarılı olmak durumundadır.

Sözleşmeli Zabıt Katipleri

Zabıt katiplerinin hepsi devlet memuru olup, 657 sayılı DMK’ya tabidir. Ancak bazıları kadrolu, bazıları ise sözleşmeli olarak alınmış olabilirler. Bu durum kişinin iş güvencesini, maaşını ve tayin hakkını da etkileyen önemli bir husustur.

Sözleşmeli zabıt katipleri Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen kadro ve koşullara göre alınmaktadır. Devlet memurları için istenilen 35 yaş ve askerlik kriteri burada da geçerlidir. Başvurusu kabil edilen kişiler klavye sınavı ve mülakat ile belirlenen kadrolara atanabilir.

Sözleşmeli Zabıt Katibinin Tayin Hakkı

Sözleşmeli personellerin tayin hakkı belirli kriterlere bağlıdır ve oldukça kısıtlıdır. Sözleşmeli zabıt katibi ve tayin hakkı da yine bunlara benzer kriterlere sahiptir. Size birkaç seçenekten bahsedelim.

Becayiş

Aynı unvan ve hizmet niteliğine sahip olan sözleşmeli zabıt katipleri karşılıklı kurum içi yer değiştirme talep edebilir. Bunun için en az 1 yıl fiilen çalışmış olmak ve her iki tarafın rızasını olması gerekir.

Eş Durumundan Tayin

Zabıt katibi eş durumu tayini için kişinin o adliyede en az 1 yıl sözleşmeli çalışmış olması, geçmek istediği adliyede pozisyonuna uygun kadro olması ve kişinin eşinin kurum içi yer değişikliğinin mümkün olması gerekir.

Sağlık Sebebiyle Tayin

Yine geçiş yapılmak istenen yerde pozisyona uygun boş kadro olması gerekir. Ayrıca sağlık mazeretinin kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait olduğunu ve mazeretinin ne olduğunu gösteren sağlık raporu istenir. Bu rapor o ilin devlet veya üniversite hastamesinden alınabilir. Sağlık mazereti sona erince kişi yine eski görevine atanır.

Şehit Eşleri İçin Tayin

Şehit eşleri için bir defaya mahsus gerekçesiz tayin hakkı tanınmıştır. Ancak geçiş yapılmak istenen yerde pozisyona uygun boş kadro olması şartı yine aranır.

Eğitim Sebebiyle Tayin

Sözleşmeli personele ilişkin esaslarda eğitim sebebiyle tayin hakkına yer verilmemiştir. Ancak eğitim hakki anayasal bir hak olduğu için kişinin kendisi, çocukları ya da eşinin eğitim hakkından yaralanması gerekçesi ile mahkemeye başvurulabilir. Bu konuda daha önce verilen yargı kararları ile tayin sağlanmıştır. Can güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle tayin istenmesi durumunda da yine mahkeme kanalıyla sonuç elde edebilir.

Kadroya geçiş

Sözleşmeli zabıt katipleriiçin bazen kadrolu zabıt katipliği sınavına giriş hakkı tanınmaktadır. Bu şekilde hem kadrolu olabilir, hem de tayin hakkı elde edebilirsiniz. Böylece kadrolu olarak tayin hakkınız daha geniş olacaktır.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA