Sözleşmeli Personel

Sözleşmeli Personel Hakkında Bilgi

Sözleşmeli personel, yıllık planlarla belirlenen ve hükümetin geçici işler için görevlendirdikleri çalışanlardır. Sözleşmeli personeller, hükümetin işçi statüsünde olmayan çalışanları için kullandıkları ifadedir.

Sözleşmeli Personel Neden Tercih Edilir?

Sözleşmeli personeller genellikle geçici süreliğine çalışan isteyen işlerde tercih edilir. Hükümetin bazı planlarında acil olarak özel bilgi gerektiren çalışanlara ihtiyacı olabilir. İşte bu çalışanlar sözleşmeli personel ile sağlanır. Bu sayede hükümet özel bilgi gerektiren çalışanlarına ulaşmış olur.

Sözleşmeli Personellerin Hakları Nelerdir?

Sözleşmeli personellerin haklarıdiğer kadrolu çalışanlara göre daha sınırlıdır. Bu nedenle de sözleşmeli personel alımları pek çok kişinin aklını karıştırır. İnsanlar sahip olduğu kısıtlı haklardan dolayı pek fazla sözleşmeli personel olmayı istemezler. Bu nedenle sürekli kadroya geçirilme talebi içerisinde bulunurlar.

Sözleşmeli Personelin Güvence Hakları

Sözleşmeli personeller bağlı oldukları kurumun idaresi ile bir sözleşme içerisinde çalışırlar. Bu nedenle de sözleşmeli personelin herhangi bir güvence hakkı bulunmaz. Çünkü kurum amirleri ile imzalanan sözleşmede her türlü ayrıntı belirtilmiştir. Bunların içerisinde kurum amirinin sözleşmeyi fesih etme hakkı da doğar. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Çünkü sözleşme fesih edildiği zaman hukuki gerekçesinin de belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sözleşmede geçerli gerekçeler taşınmadı halde fesih işlemi yapılıyorsa bu durumda güvence hakkınız devreye girer. Ancak sözleşme çerçevesi içerisinde fesih işlemi yapıldıysa bu durumda karar kesinlikle kurum amirlerinin elindedir.

Sözleşmeli Personelin Mali Hakları

Sözleşmeli personellerin maaşları kadrolular gibi sabit değildir. Maaşlar çalışılan kuruma ve şehre göre farklılık gösterebilir. Sözleşmeli personel hangi kurumda çalışıyorsa maaş anlaşması o kurum ile yapılır. Ancak farklı şehirlerdeki kurumlar farklı maaş politikaları belirleyebilir. Bu durum da maaşların farklı olmasını ortaya çıkarır.

Sözleşmeli personellerin maaşları değişkenlik gösterse de genel olarak aynı unvana sahip kadrolu personelle yakın ücretleri alır. Ancak sözleşmeli personelin sahip olduğu eğitim durumu maaşların artmasına ya da azalmasına neden olabilir.

Bazı kuruluşların sözleşmeli personel maaşları, kadrolu personele göre daha yüksek olabilir. Bunun en önemli nedeni özel şirketlerdeki çalışanları kamu kurumlarına çekmektir. Bu nedenle özel işler için düşünülen sözleşmeli personellere yüksek maaş ödemeleri yapılır.

Maaşları, kadrolu personellere göre farklı olan sözleşmeli personellerin pek çok mali hakkı bulunmaz. Bunların başında da doğum ve çocuk parası yardımı gelir. Kadrolu personeller, çalışmayan eşe ya da çocuğa yardım parası alır. Ayrıca doğum sırasında da doğum parası ödenir. Ancak sözleşmeliler için böyle bir hak durumu söz konusu değildir.

Emeklilik işlemleri de sözleşmeli personel için farklıdır. Sözleşmeli personeller emeklilik işlemleri sırasında, çalıştıkları her yıl için iş sonu tazminat parası alırlar. Bu nedenlesözleşmeli personellerin mali haklarıkadrolular kadar iyi değildir. Bu alanda mutlaka iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekir.

Sözleşmeli Personelin Çalışma Hakları

Sözleşmeli personelin çalışma koşulları sözleşme sırasında belirlenir. Bu belirlenen çalışma koşulları genel olarak kadrolu personel ile aynıdır. Ancak bazı durumlarda daha ağır şartlara dönüşebilir. Örneğin kadrolu çalışan mesai dışı çalışmalarında mutlaka ücret alır. Ancak bu durum sözleşmeli personel için geçerli değildir. Sözleşmeli personel çalışma saatleri dışında çalıştığı zaman ekstra ücret almaz.

Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları

Sözleşmeli personelin sosyal hakları, kadrolu çalışanlara göre daha az kapsamlıdır. Kadrolu personelin ve sözleşmeli personelin yararlandığı sağlık kurumu birbirinden farklıdır. Sözleşmeli personel SSK’ ya, kadrolu personel ise emekli sandığına bağlıdır. Bu farklılığın dışında yemek ve lojman imkanları bakımından da kadrolu personel daha avantajlı durumdadır.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA