Sözleşmeli Personel Çalıştırılma Esasları

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Sözleşmeli personel, kamu kurumlarında oldukça tercih edilen çalışanlardır. Hükümet bazı gerekçelerden ötürü pek çok bakanlık bünyesinde sözleşmeli personel alımı yapar. Kamu bünyesine alınan bu sözleşmeli personelin hangi işlemlerle alınacağı ya da çalışma şeklinin nasıl olacağı kanunlar ile belirlenmiştir.

Sözleşmeli Personel Nedir?

Hükümet geçici işlerde çalışmak üzere genellikle sözleşmeli personelleri tercih eder. Özel mesleki bilgi gerektiren alanlarda sözleşme personel alımı gerçekleştirilir. Sözleşmeli personelin de sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özelliklerin ne olduğusözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslaryönetmenliğinde belirtilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Nelerdir?

Sözleşmeli Personel 4/B statüsüne sahiptir. 4/B’ li sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilgili esaslar Bakanlar Kurulu onayı ile yayınlanmıştır. Bu şekilde sözleşmeli personelin hakları da iyileştirilmeye çalışılmıştır.

Sözleşmeli personel, kadrolu personel ile aynı işi yapmalarına karşın haklar bakımından son derece dezavantajlı durumdadır. En temelinde sözleşmeli personellerin özlük hakları yoktur. Bu durum da çalışan ve kurum müdürü arasında pek çok olumsuz olayların meydana gelmesine neden olur. Yapılan son değişiklikler ile olumsuz durumlar engellenmeye çalışılmıştır.

İlgili yönetmeliğin 4. maddesinde bu amaç doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. 4. maddede bulunan; sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez ifadesi Danıştay kararı ile iptal edilmiştir.

Sözleşmeli personel, kadrolu personelin sahip olduğu pek çok maddi haktan mahrum bırakılmıştır. Bunlardan biri de harcırah hakkıdır. Kadrolu personele tanınan bu hak sözleşmeliler için geçerli değildir. Bu yeni değişiklik ile artık aradaki bu adaletsizlik kaldırılmaya çalışılmıştır.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar yönetmeliğinin 10. maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Eski düzenlemeye göre sözleşmeli personelin hastalık izni 30 günü geçemezdi. Danıştay kararı ile bu madde iptal edilmiştir. Artık 30 günü geçemez ibaresi yürürlükten çıkarılmıştır. Bu sayede sözleşmeli personele de ücretli hastalık izni verilmesinin önü açılmıştır.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar yönetmeliğinindeğiştirilen bir diğer maddesi de ek madde 6’ nın ç bendidir. Burada yer alan değişiklik ile yöneticinin tek taraflı sözleşme fesih işlemine engel getirilmiştir.

Önerilen Paylaşım 1:Sözleşmeli Radyoterapi Teknikeri

Önerilen Paylaşım 2:4b Sözleşmeli Personel

Bunlarda Dikkatini Çekebilir

gencturkhaber.com yazar hakkında

Yazar Hakkında: gencturkhaber.com

Merhaba bendeniz Yasemin. Burası da bizim Web sitemiz. Sİzlere hayatı başka bir açıdan bakabilme konusunda ivme kazandırmayı amaç edindik biz. Sizlerde ivmeli hareket yapmak istiyorsanız lütfen kendinizi bana bırakın size Momentum kazandırmak bize zevk verecektir !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Jincir-Dünyanın En leri Kaşıntısı Nasıl Geçer