Sözleşmeli Öğretmenlik

Sözleşmeli Öğretmenlik Nedir?

Sözleşmeli öğretmenlik nedirsorusu öğretmen adayları arasında oldukça merak edilen bir sorudur. Sözleşmeli öğretmenlik hükümetin zaman zaman başvurduğu bir politikadır. Genellikle bazı yerlerdeki çalışma koşullarının zorluğundan dolayı öğretmenler görev almak istemezler. Hükümet de bu yerlerde oluşan öğretmen ihtiyacını gidermek için sözleşmeli öğretmenliğe başvurur.

Sözleşmeli Öğretmenlik

Sözleşmeli öğretmenlik uzun yıllar uygulanan bir hükümet politikasıdır. Daha önceleri kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen alımları gerçekleştiriliyordu. Bu uygulama 2011 yılında sona erdi. Artık tüm öğretmenler kadrolu olarak göreve alınıyordu. Hükümet bu durumun özellikle doğu bölgelerinde öğretmen açığı doğurduğunu tespit etti. Çünkü doğuda çalışan öğretmenler bir yıl içerisinde tekrar batıya tayin istiyorlardır.

Doğuda öğretmen eksikliği nedeniyle 2016 yılında sözleşmeli öğretmenlik tekrar uygulanmaya başlandı. Artık öğretmenlerin tamamı sözleşmeli bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Üstelik sözleşmeli öğretmenlik kadroları da genellikle doğu illerini kapsar. Bu sayede oradaki öğretmen tutulmaya çalışılmıştır.

Sözleşmeli Öğretmenliğin Şartları

2016 yılından beri uygulanansözleşmeli öğretmenlik şartları4 yıl için geçerlidir. Göreve başlayan öğretmenler 4 yıllığına sözleşme imzalarlar. Her yılın sonunda da bu sözleşme yenilir. 4 yılın sonunda öğretmenler memnuniyet durumuna göre çalıştıkları kurumda kadroya alınır. Bu kadro süresi 2 yıl boyunca tekrar o okulda çalışmayı zorunlu kılar. Toplam 6 yıl atandığı kurumda çalıştıktan sonra ise öğretmenlere artık tayin hakkı verilir.

Sözleşmeli Öğretmenlik ve Kadrolu Öğretmenlik Arasındaki Farklar

Kadrolu öğretmenlerin her yıl bir defa il içi ya da il dışı isteğe bağlı tayin hakkı vardır. Ayrıca yılda iki defa da özür grubu tayin hakkı vardır. Ancak sözleşmeli öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildir. Sözleşmeli oldukları 4 yıl boyunca hiçbir şekilde tayin isteyemezler. 4 yıl bittikten sonra da çalıştıkları bir yılın sonunda özür grubu, iki yılın sonunda da il dışı ya da il içi tayin hakları doğar.

Kadrolu öğretmenler aldıkları ek dersten herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak sözleşmeli öğretmenlikte ek ders üzerinden de kesinti yapılır. Sözleşmeli öğretmenlerin ek derslerinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Bu nedenle aynı saat derse giren iki öğretmenden kadrolu olan, sözleşmeli olana göre daha yüksek maaş alır.

Kadrolu öğretmenler doğu görevi yapmakla yükümlüdür. Sözleşmeli öğretmenlerin çalıştıkları süre doğu görevinden sayılmaz. Bu nedenle doğuda görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri bittiğinde; tekrar doğu görevi yapması gerekecektir.

Kadrolu öğretmenlerin iş güvenliği hakları vardır. Bu durum kadrolu öğretmenlerin işine son verilmesine engel olur. Ancak bu durum sözleşmeli öğretmenler için geçerli değildir. Sözleşmeli öğretmenlerin iş güvenliği hakları yoktur. Bu da her an bir soruşturma karşısında zor durumda kalabilmelerini ortaya çıkarır. Bu durumkadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen arasındaki farklarınen büyüğüdür. Sözleşmeli öğretmenlikte iş güvenliğinin olmaması, sözleşmeli öğretmenliğin taşındığı en büyük dezavantajdır.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA