Sözleşmeli Memur

Sözleşmeli Memur Hakkında Bilgi ve Kadrosu

Sözleşmeli memur hakkında bilgi ve kadrosununne şekilde olabileceği insanların oldukça merak ettiği sorular arasında yer alır. Özellikle sözleşmeli memurluğun ne olduğu çok sık sorulur. Son dönemlerde hükümetin sözleşmeli personele öncelik vermesi bu soruyu daha fazla akıllara getirir.

Nedir?

Herhangi bir kamu kurumu özel meslek bilgisine sahip bir çalışana ihtiyaç duyabilir. Bu ihtiyaç için kurum Devlet Personel Başkanlığına talepte bulunur. Bu talep sonucunda da Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile görüşür. Maliye Bakanlığı da ne kadar çalışan alabileceğinin sınırlarını çizer. Daha sonra ise Bakanlar Kurulunun belirlediği çerçevede çalışan alımı gerçekleşir. Bu çalışanlar geçici süre ile çalıştırılmak üzere kurum bünyesine alınır. Bu nedenle de sözleşmeli memur statüsüne sahiptir. Kısacası işçi statüsünde olmayan geçici çalışmak için alınan personellere sözleşmeli memur denir.

Sözleşmeli Memur Süresi Ne Kadardır?

Sözleşmeli memurluk, kurum müdürleri ile sözleşme içerisindedir. Bu sözleşme ise bir mali yılı kapsar. Mali yılı sonunda sözleşme de biter. Ancak çalışana daha ihtiyaç varsa bu sözleşme uzatılır. Sözleşme her seferinde bir mali yıl kadar uzar. Bu nedenle de sözleşmeli memur her sene bu sözleşmeyi yenilemek zorundadır.

Sözleşmeli Memur ve Kadrolu Memur Arasındaki Fark Nedir?

Sözleşmeli memur ile kadrolu memur arasında pek çok fark vardır. İş çalışması, maaş ya da sosyal haklar bakımında kadrolu memur çok daha avantajlıdır.

Kadrolu memurun her şeyden önce iş güvenliği hakkı vardır. Yasalar çerçevesinde bu güvenlik sağlanmıştır. Ancak sözleşmeli memurun bu şekilde bir iş güvenliği hakkı yoktur. Mali yılın sonunda biten sözleşmesinin yenilenmesi isteğe bağlıdır. Kurum müdürü isterse bu sözleşme yenilenmeyebilir. Ayrıca yıl içerisinde de sözleşmeli memurun sözleşmesinin tek taraflı fesih edilme durumu da vardır. Sözleşmede belirtilen çerçevede kurum müdürü fesih işlemini gerçekleştirebilir.

Kadrolu memur kurum içerisinde il içine ya da il dışına tayin isteyebilir. Devlet memurlarına her yıl bazı dönemde tayin hakkı tanınır. Bu tayin hakkı isteğe bağlı ya da zorunlu gerekçeler sonucunda olabilir. Kadrolu memura bu hak tanınmıştır. Ancak sözleşmeli memurun bu şekilde bir hakkı yoktur. Çünkü sözleşmeli memur kendi kurumu ile sözleşme içerisindedir. O kurumdan başka bir kuruma geçiş yapamaz.

Kadrolu memurlar çalıştıklara yıla göre hizmet puanı alırlar. Her kurumun ve şehrin bir hizmet puanı vardır. Kadrolu memurlar orada çalıştıkları yıllar boyunca bu puanı alırlar. Bu puanın artması tayin döneminde işe yarar. Çünkü yapılan tayinlerde öncelik hizmet puanı ile alakalıdır. Hizmet puanı yüksek olan daha çabuk yerleşebilir. Hizmet puanı ayrıca maaşlara da artış sağlar. Memurların çalışma süreleri arttıkça aldıkları maaş da artar. Ancak bu durum sözleşmeli memurlar için geçerli değildir. Çünkü sözleşmeli memurlarda hizmet puanı diye bir uygulama yoktur. Bu durumda da bir yıl sözleşmeli çalışma ile 10 yıl çalışma arasında hiçbir fark durumu ortaya çıkmaz.

Sözleşmeli memur ve kadrolu memurarasındaki farklardan biri de mesai saatleri ödemelidir. Kadrolu memurlar mesai saatler dışındaki görevlendirmeler için ek ödemeler alır. Ancak sözleşmeli memurlarda bu şekilde bir uygulama yoktur.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA