Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru

Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru

Sözleşmeli infaz koruma memuru, cezaevinde ya da ıslahevinde çalışır. Burada yatan mahkûmların ihtiyaçlarını karşılamada yardım eder. Ayrıca mahkûmların tekrar topluma kazandırılmasında önemli rol oynar.

Hükümet infaz koruma memurlarını sözleşmeli olarak almaktadır. Bu sözleşme her mali yıl içerisinde geçerlidir. Mali yılı sona erdiğinde sözleşmeyi de tekrar yenilemek gerekir. Sözleşmenin tekrar yenilenmesi için her iki tarafın da onayı gerekir.

Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Görevleri

Sözleşmeli infaz koruma memuru görevleriarasında hapishane ve cezaevinin genel güvenliğini sağlamak vardır. Ayrıca mahkûmların da güvenliğinden infaz koruma memurları sorumludur. Bunların dışında tutuklu ve hükümlülerin sayımını yapar. Pencerelerin ya da kapıların iyi kapatıldığından emin olur. Mahkûmların değerli eşyalarını muhafaza eder. Bunun için de mahkûm kayıtları tutar.

Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Olabilmek İçin Gerekenler

İnfaz koruma memuru olabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekir.

Askerlik görevi henüz gelmemiş olanlar ya da askerlik görevini ertelemiş olanlar infaz koruma memuru olabilmek için başvurabilirler.

Bir yıl ve bir yıldan fazla süre hapis cezasına çarptırılmış olanlar; affa uğrasa bile sözleşmeli infaz koruma memuru olabilmek için başvuruda bulunamazlar. Ayrıca herhangi bir yüz kızartıcı sebepten ceza almış kişiler de yine bu görev için başvuruda bulunamazlar.

Sözleşmeli infaz koruma memuru olabilmek için gerekenlerdenbiri de en az lise mezunu olmaktır.

Bu görev için bazı fiziki şartlar da gereklidir. Örneğin, infaz koruma memuru olacak kişinin boyu en az 1.70 cm olmalıdır. 1.70 cm altındaki kişiler bu görev için başvuruda bulunamazlar. Kilo da aynı şekilde boy ile orantılı olmak durumundadır. Boyun son iki rakamından en az 13 rakam eksik ya da 17 rakam fazla olmalıdır. Bu aralığın dışındakiler de infaz koruma memuru olmak için başvuramazlar. Örneğin 1.80 boyundaki birinin en az 67, en fazla da 97 kilo aralığında olması gerekir.

Sözleşmeli infaz koruma müdürü olabilmek için KPSS’ ye girmek gerekir. KPSS puanı 70’ in altında olan kişiler başvuru yapamazlar. Çünkü infaz koruma memuru olabilmek için taban puan 70’ dir.

Tüm bu gerekenleri sağlayan kişiler infaz koruma memurluğuna başvuruda bulunabilir. Başvuru şartını sağlayan kişiler de sözlü mülakata alınır.

Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Sözlü Mülakatı

Sözleşmeli infaz koruma memuru sözlü mülakatı, 4 kategoride değerlendirilir. Adayın meslek hakkındaki bilgisi, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları hakkındaki bilgisi, genel kültür ve kendini ifade edebilmesine bakılır. Bunları sağlayan kişiler sözleşmeli olarak bu göreve kabul edilir.1 Yorum
@Feridun - 2018-04-09 08:12:46

Sözleşmeli olması sıkıntı biraz ama en azından insanın mesleği olması ve sonrasında iş bulma açısında daha iyi olacaktır. Kadroya geçiş yapabilirseniz çok iyi ama en azından bıraktığınızda cvnizde iyi bir mesleğiniz olacaktır.www.gencturkhaber.com - ANASAYFA

Sözleşmeli olması sıkıntı biraz ama en azından insanın mesleği olması ve sonrasında iş bulma açısında daha iyi olacaktır. Kadroya geçiş yapabilirseniz çok iyi ama en azından bıraktığınızda cvnizde iyi bir mesleğiniz olacaktır.