Sözleşmeli Er Ne Zaman Emekli Oluyor

Sözleşmeli Er Ne Zaman Emekli Oluyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde imzalanansözleşmeli erbaş ve er kanununa göre sözleşmeli er alımları aynı şartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde de devamlılık gösteriyor. Gül Döneminde imzalanan 19 kanunun geçerliliği ile askerliğinden sonra mesleğine asker olarak devam etmek isteyen kişilere sağlam bir ekmek kapısı açılmış oluyor. Stres ve emir altında çalışarak hayatına yön verebilecek kişiler bu kanundan yararlanıyor ve aynı zamanda erken emekli olmanın avantajlarından da faydalanmış oluyorlar.

Sözleşmeli Er Olmak İçin Aranan Şartlar

En az ilköğretim mezunu olup askerliğin er veya erbaş olarak yapılması, askerlerin terhis olduktan sonra er veya erbaş olabilmeleri için terhis sürelerinin üzerinden 3 yıl geçmemesi, 26 yaşından gün alınmamasınsözleşmeli er ve erbaş olma şartlarıolmaktadır. Askerlik sürecinde komutanlarının emirlerine uyum sağlayan ve askerlik yaşamına iyi bir şekilde adapte olan er ve erbaşlar komutanlarından ‘’ olur ‘’ onayı alırlar.

‘’ Olur ‘’ onayını alan er ve erbaşlar sözleşmeli er ve erbaş kanunundan ilk sırada yararlanan kişiler olacaklardır. Sözleşmeli er ve erbaşlar belli bir süre eğitime tabii tutulurlar. Bu eğitimde başarılı olanlar ile 4 yılı geçmemesi koşulu ile 3 yıllık sözleşme imzalanır. Sözleşmeli er ve erbaşlar sözleşme süreci boyunca sigortalı sayılmaktadırlar. Aynı zamanda yıllık izin ile de ödüllendirilirler. Yıllık izinleri ise 45 gün olmaktadır. Er ve erbaşların yıllık izinlerinin bu kadar uzun olması askerliğin stres altında geçmesinden kaynaklanır.

Sözleşme Yenileme

Sözleşmeli er ve erbaşlar 3 yıllığına imzaladıkları sürecin sona ermesinden 3 ay önce yazılı bildirimde sözleşmeyi yenilemek istediklerine dair talepte bulunurlar. Aksi halde sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşme sürecinin sona ermesinden önce er ve erbaşlar tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme olanağına sahip değildirler. Fakat sözleşme süreci içinde olup da er ve erbaşların fesih talebinde bulunmaları kapsamında feshetme sebeplerinin uygun görülmesi halinde idarece verilen karar ile sözleşmenin feshedilmesi de sağlanabilmektedir.Er ve erbaş sözleşme yenilemesürecinde de bazı şartlar bulunmaktadır.

Bunlar: sözleşme süreci boyunca disiplinli davranmak, askeri ve eğitimlere ve görevlere devam edilmesi, askeri sözleşme şartlarında aranan niteliklerin sonradan kaybedilmemesi halinde sözleşme yenileme sağlanır. Eğer sözleşmeli er ve erbaş olma şartlarını karşılamayan sözleşmeli kişilerin şartlara sahip olmadıkları nitelikler sonradan anlaşılır ise sözleşme süreci sona ermeden sözleşmenin idareci feshi gerçekleştirilir.

Er Ve Erbaşların Yaş Kararı İle İlişiğinin Kesilmesi

Er ve erbaşların sıklıkla sorduğu sorunların başındasözleşmeli er ne zaman emekli oluyorsorusu geliyor. Yaş kararı kapsamında TSK’dan ilişiği kesinler emsali rütbelerdekilerle denk özlük hakları üzerinden emeklilik hakkını elde etmeleri imkanına sahip olabiliyorlar. Yaş kararı uyarınca kanundan yararlanan kişiler emeklilik kapsamında sosyal ve özlük haklarından yararlanırlar. Er ve erbaşlar emeklilik hakkından yararlanıp da vefat ederler ise bu durumda vefat edenin kanuni mirasçıları emeklilik, dul veya yetim aylığı kapsamında aylık alma hakkına tabii olacaklar ve ikramiye ödemesi de alacaklardır.

Askeri ortamda çalışma şartları göz önüne alındığında ülkemizde ki emeklilik yaşından önceer ve erbaşlara erken emeklilik hakkıverilmektedir. Askeri ortamın stres ve emir yapıları altında işlev göstermesi üst ve alt ilişkilerin belirlenmesinde önemli bir husus olup bu hususlara uyulması da disiplin kavramını gündeme getirmektedir. Bu nedenle er ve erbaşlar da kendilerinden üs bakımından yüksek rütbeye sahip olanların emri altında görev yapmaktadırlar. Bu nedenlerle askerlik ortamında görev yapan er, erbaş ve diğer rütbelere sahip kişiler erken emeklilik hakkı elde ederler.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA