menü resmi

Muhasebe Kavramları

Muhasebe kavramları. Muhasebe terimleri nelerdir ?maliyet esası

Tüm hesapların ve finansal tabloların hazırlanmasında takip edilmesi gereken muhasebe kuralları.

Muhasebe Kavramları Dört Temel Kavram

 1. Tahakkuklar kavramı: Gelirler ve giderler, nakitlerin alındığı ya da ödendiği zamanda değil, meydana geldiğinde kaydedilir;
 2. Tutarlılık kavramı: Bir muhasebe metodu seçildikten sonra, yapılmasına mani olabilecek bir durum yoksa bu metot kullanılmalıdır;
 3. Endişe konusu: Hesapların hazırlandığı işletme varlığının iyi durumda olduğunu ve öngörülebilir bir gelecekte de faaliyet göstermeye devam edeceğini görmelidir;
 4. Prudence konsepti (aynı zamanda koruma konsepti): Gelir ve kazançlar yalnızca bilançoya dahil edildiğinde (ya da bunları gerçekleştirmenin mantıklı bir”kesinliğini”taşıyorsa) dahil edilir ancak yükümlülükler makul bir”olasılık”oluştuğunda dahil edilir.

Diğer Muhasebe Kavramları

 1. Muhasebe denklemi: toplam aktifler toplam pasiflere artı öz sermaye;
 2. Muhasebe dönemi: Belli bir döneme ilişkin hesapların hazırlanmasında sadece belli bir döneme ilişkin mali kayıtlar dikkate alınır;
 3. Maliyet esası: hesaplarda kaydedilen varlık değeri, varlığın mevcut piyasa değeri değil, ödenen gerçek maliyet olmalıdır;
 4. Kuruluş: muhasebe kayıtları, sahipleri veya çalışanları için değil, belirli bir işletme veya kuruluşun finansal faaliyetlerini yansıtır;
 5. Tam açıklama: mali tablolar ve dipnotları, ilgili tüm verileri içermelidir;
 6. Maliyetin veya piyasa değerinin düşük olması: stoklar, maliyet veya piyasa değeri üzerinden değerlenir (hangisi daha düşükse);
 7. Sermayenin korunması: kar, ancak firmanın sermayesinin asıl seviyesine getirilmesinden sonra veya önceden belirlenmiş bir seviyede tutulduktan sonra gerçekleştirilebilir;
 8. Eşleştirme: Hem gelirleri hem de giderleri etkileyen işlemler, aynı muhasebe döneminde muhasebeleştirilmelidir;
 9. Önemi: Minör olaylar göz ardı edilebilir, ancak büyük olaylar tamamen ifşa edilmelidir;
 10. Para ölçümü: Muhasebe süreci yalnızca para cinsinden ifade edilebilen faaliyetleri kaydeder (bazı istisnalar dışında);
 11. Objektiflik: finansal tablolar sadece denetim izi de dahil olmak üzere doğrulanabilir kanıtlara dayanmalıdır;
 12. Gerçekleşme: bir varlığın veya borcun piyasa değerinde meydana gelen herhangi bir değişiklik, varlığın satılması veya borcun ödenmesi kadar kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilmez;
 13. Ölçü birimi: mali veriler ortak bir ölçü birimi ile kaydedilmelidir (dolar, sterlin, yen, vb.).

Genellikle kullanıan muhasebe kavramları bu şekildedir. Eğer muhasebeci olmayı istiyorsanız, musabecinin ne iş yaptığını ve ne kadar maaş aldığını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki Tıklayın yazısına tıklayınız.

Tıklayın

Devamını Okumak için TIKLAYINIZ
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Yorum Ekle
© 2018 www.gencturkhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.