Memurların Ücretsiz İzin Hakları Nelerdir ?

memur ücretsiz izinSüt İzni Kullanımı

Kadın memurun doğumundan sonra kullandığı doğum izni bitiminden sonra kadın memura tanınan ‘’ süt izni hakkı’’ ile analık izni süresinin bitiminden ilk altı aylık periyotta üç saat olmak üzere ikinci altı aylık periyotta da bir buçuk saat olmak üzere izin kanunen tanınmıştır. Buna bağlı olarak bu iznin ne zaman kullanılacağı konusunda ve günde kaç kez kullanılacağı konusunda zaman belirlemelerini kadın memurun belirlemesi esastır. Bu izinlerin aday memur durumlarında da geçerli olmaları da bellidir. Aday memur olunması mazeret izni alınmasına engel teşkil edecek bir durum değildir.

Belirtelim ki buradaki izin hakları aday memur olma halinde de geçerlidir. Aday memur olunması doğum dolayısıyla mazeret izni almaya engel değildir.

Eşi doğum yapan memura ‘’ 2 Yıl Çocuk Bakım İzni ‘’

Doğum yapmış olan memurun 16 ve 18 haftalık doğum izinlerinden sonra analık izni süresi bitiminden; eşi doğum yapan memurun da doğum tarihi anından istekleri doğrultusunda yirmi dört aya bağlı olarak 2 yıl kadar aylıksız izin verilmesi kanunen belirtilmiştir. (657 m. 108)

Bu izne bağlı olarak da tel şart memurun talep etmesidir. Kanuni olarak isteği doğrultusunda amirin onayının herhangi bir konuda hükmü bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre iki yıllık izin ile babalık hakkını bakım olarak tanımıştır. 2 yıl süre hem anneye hem de babaya kanuni olarak bu hak tanınır.

‘‘ Çocuk Parası ’’ hakkında

Devlet memurlarının çocuğu dünyaya geldikten sonra 2500 göstergeli rakam ile aylık katsayı çarpılarak sonuca bağlı olarak doğum yardımı yapılmaktadır.

Memurun aylık katsayı düzeni her yıl değişkenlik gösterir. Anne ve baba devlet memuru olarak çalışıyorlarsa ödenek babaya verilmektedir.

Mahkeme kararı ile ayrılık süresi içinde doğan çocuk

Doğum yardımı ve hiçbir vergi kesintisi olmadan bu yardım direk olarak ana’ya verilmektedir.2 yorum
@Kasım - 2018-03-17 12:50:33

Sanırım işçiler içinde böyle bir uygulama vardı diye hatırlıyorum. Erkekler için de olsa çok guzel olurdu ama anneler için daha önemli tabi . Doğum iznind ayluk ucret alabiliyoruz fakat süre bitisinde yeniden izne çıkalmak istendiğinde ücretsiz olarak izin devam ettirebilir.


@Aysun - 2018-03-17 12:50:14

Sanırım işçiler içinde böyle bir uygulama vardı diye hatırlıyorum. Erkekler için de olsa çok guzel olurdu ama anneler için daha önemli tabi . Doğum iznind ayluk ucret alabiliyoruz fakat süre bitisinde yeniden izne çıkalmak istendiğinde ücretsiz olarak izin devam ettirebilir.www.gencturkhaber.com - ANASAYFA

Sanırım işçiler içinde böyle bir uygulama vardı diye hatırlıyorum. Erkekler için de olsa çok guzel olurdu ama anneler için daha önemli tabi . Doğum iznind ayluk ucret alabiliyoruz fakat süre bitisinde yeniden izne çıkalmak istendiğinde ücretsiz olarak izin devam ettirebilir.

Sanırım işçiler içinde böyle bir uygulama vardı diye hatırlıyorum. Erkekler için de olsa çok guzel olurdu ama anneler için daha önemli tabi . Doğum iznind ayluk ucret alabiliyoruz fakat süre bitisinde yeniden izne çıkalmak istendiğinde ücretsiz olarak izin devam ettirebilir.