menü resmi

Memur Cezaları

Devlet memurlarının, kamu hizmetlerini gereği gibi yürütmesini sağlamak için kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler vardır. Bunlar devlet memurlarının sorumluluklarını ve görevlerini yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyen kişilere, uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasaklanan işleri yapanlara durumun nitelik ve ağırlığına göre 657 sayılı kanunun 125 inci maddesinin gereği disiplin cezalarından biri verilmektedir.
Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları nedir? Sorusunun cevabı;

Devlet Memurlarına Verilen Disiplin Cezaları

 1. -uyarma; görev ve davranışlarında kişinin daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirilmesidir.
 2. -kınama; görev ve davranışlarında memurun kusurlu olduğu yazı ile bildirilir. Kınama gerektiren durumlardan bazıları; Görev başında üstüne karşı gelecek hareketler ile saygısız bulunmak,
 3. İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz ve hareketle sataşmak, maiyetindeki kişilere kötü muamelede bulunmak,
 4. Emirlere itiraz etmek,
 5. Kurumda çalışma düzenini bozmak,
 6. Zamanında borçları ödemeyerek hakkında illegal yollara başvurulmasına neden olmak gibi.

Kınama cezası amirler tarafından verilir ve kınama cezası gereken durumlarda fiilin işlenildiği öğrenildiğinden itibaren 1 ay içerisinde işlem yapılmaz ise disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Devlet memurlarının savunması alınmadan kınama cezası uygulanamaz. En az 7 günlük savunma süresi amiri tarafından memura tanınır. Soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde kınama cezası verilmesi gerekmektedir.Aylıktan kesme cezası

Memura Verilen Cezalar

Aylıktan kesme cezası; kınama cezası almaya neden olan fiil veya haller 5 yıl içerisinde tekrar ederse, aylıktan kesme durumu gerçekleşir. Aynı kişiye üçüncü kez aynı kınama cezası uygulandığı durumlarda aynı şekilde kınama cezası uygulanır. Kişi eğer geçmişte olumlu çalışmalar yaptığı takdirde ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar kınama cezası alması gerektiği durumlarda, bir derece hafif olan uyarma cezası uygulanmaktadır.
Kınama cezası memura verildiği zamandan itibaren hüküm yerine geçer ve uygulanır, memurun özlük dosyasına işlenir.

Kınama cezası alan memurlar cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amirine başvurarak, cezanın özlük dosyasından silinmesi talep edebilirler. Memurun isteğinden itibaren bu süredeki hareketleri incelenerek isteği haklı görülürse isteğin yerine getirilmesine karar verildiği zaman özlük dosyasına işlenir. Memurlar, disiplin amirinin verdiği kınama cezasına karşı disiplin kuruluna kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilirler. Disiplin kuruluna konunun intikalinin ardından konuya ilişkin karar 30 gün içerisinde karara bağlanır. İtiraz kabul edilirse, cezayı veren disiplin amiri cezayı tamamen kaldırabileceği gibi cezayı hafifleterek uyarı cezası verebilir ama cezayı ağırlaştıramaz ya da aynı şekilde yenileme cezası veremez.

Kademe ilerlemesinin durulması; Kınama cezası memurun memuriyetini etkilediği için çok önemlidir. Memuriyete etki eden bazı durumlar; kınama cezası alan memurların kınama cezasından dolayı, fazladan verilen bir derece kademe ilerlemesinden sekiz yıl boyunca yararlanamamaktadır. Yararlanılamayan sekiz yıl içerisinde başka bir disiplin cezası almaması durumunda bu kademe ilerlemesinden yararlanılabilir.

Memurun yükseleceği derecesinin üstündeki dereceye yükselebilmesi için kınama cezası almaması gerekmektedir. Çünkü disiplin cezası alan memur sekiz yıl boyunca bu haktan yararlanamamakta ve sekiz yıl içerisinde başka bir disiplin cezası almaması halinde bu haktan yararlanabilir.

Görevinden çekilmiş sayma; Görevde ilişkinin kendi isteği ile olmuş gibi kesilmesidir.
Devlet memurluğundan çıkarılma cezası; kamu personeli olan devlet memurunun bir daha devlet memuru olmamak üzere görevden alınmasıdır. Bu ceza şu durumlarda uygulanmaktadır; siyasi partiye girmek, özürsüz olarak 20 gün işe gelmemesi, OHAL, afet gibi durumlarda amirine itaat etmemek, amirlerine ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak bunlardan bazılarıdır.

 

Bu konu aşağıdaki aramalarınıza cevap bulmanıza yardımcı olmuştur umarız..

 • disiplin cezaları nelerdir
 • 657 disiplin cezaları 125
 • 657 disiplin cezaları tablosu
 • disiplin cezaları lise
 • 657 disiplin cezaları özet
 • 657 disiplin cezaları tablosu 2018
 • devlet memurları disiplin yönetmeliği 2017
 • memur disiplin soruşturması aşamaları
▼ Devamını Okumak için TIKLAYINIZ ▼
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Yorum Ekle
© 2018 www.gencturkhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.