menü resmi

Mahkeme Neden Ertelenir

MAHKEME NEDEN ERTELENİR ?

Duruşma, davacı ve davalının genel olarak hazır bulunduğu, genellikle açık ve sözlü olan bir yargılama evresidir. Duruşmanın açık olarak yapılması kural iken kapalı olarak yapılması istisnadır. Her duruşma daha önce belirlenen tarihte, kanunda belirlenen usullere uygun olarak yapılmaktadır.

Ancak bazı durumlarda duruşmalar belirlenen tarihlerde yapılamamakta ve daha ileri bir tarihe ertelenmektedir. Bu istisna durum keyfiyete yol açacak şekilde kullanılamamaktadır. Çünkü duruşmanın ertelenmesi koşulları kanunda açık olarak sayılmıştır. Şimdi dilerseniz bu durumları beraber inceleyelim.

Davanın görülmesi esnasında şayet taraflardan biri ölürse ya da başka herhangi bir sebeple taraflardan birisi taraf olma niteliğini kaybederse, davayı takip hakkı kendisine geçen tarafın mahkemeye başvurmasına kadar, ölüm durumunda ise mirasçılar aleyhine takip düzenlenene, mirasçılar davaya dahil edilene kadar dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilecektir.ertelenme

Bu durum duruşmanın ertelenmesine ilişkin ilk haldir. İkinci bir erteleme hali ise davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması ya da tarafın yeni adresini bildirmemesi sebebiyle tebligat yapılmasının mümkün olmamasıdır. (İdari davalarda)

Mahkemenin Ertelenmesi

Bu durum Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre taraflardan birinin ölümü halinde, mirasçılar mirası kabul ya da reddetmişler ise, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. (HMK .md 55) HMK md79’daki düzenlemeye göre ise vekil ile takip edilen işlerde vekil, duruşma sırasında uygun olmayan tutum ve davranışta bulunursa, hakim tarafından uyarılacaktır.

Ancak vekil buna rağmen uyarılara uymaz ve fiil disiplin suçu ya da adli suç teşkil edecek nitelikte ise duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik ve adres bilgileri alınarak olay tutanağa geçirilecek ve duruşma ileri bir tarihe ertelenecektir.

Taraflardan birinin vesayet altına alınması ya da kendisine yasal temsilci atanması mahkemece uygun ve gerekli görülürse, bu konudaki kesin kararın verilmesi ve gerekli atamaların yapılması sürecinin sonuna kadar yargılamanın ertelenmesi kararı verilmesi gerekecektir.

Kendisini mahkemede temsil etme yeteneğine haiz olmayan kişilerin adil bir yargılama sonucunda temsil edilebilmeleri için kayyım atanması gerektiği durumlarda ise yine kayyım atanması sürecinin sonuçlanmasına kadar mahkemenin ertelendiği görülür.

Devamını Okumak için TIKLAYINIZ
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Yorum Ekle
© 2018 www.gencturkhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.