Hukuk Okumak

HUKUK OKUMAK Hepimiz küçük yaşlardan beri planlar kurarak hayatımızı nasıl şekillendireceğimizi düşünmeye başlarız. Bu planlar her konuda olabileceği gibi en çok hangi mesleğe sahip olmak istediğimiz ile alakalıdır. “Hangi bölümü okumalıyız? Hangi... Devamını oku »

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Hukuk Muhakemeleri Kanunu özel hukuk kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde nasıl bir yargılama usulünün uygulanacağını düzenleyen kanundur. Daha önce Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiş birtakım değişiklikler ile... Devamını oku »

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği bir ön lisans programıdır. Yani bu bölüme sahip üniversitelerde 2 yıllık bir eğitim görerek, almış olduğunuz dersleri başarı ile tamamlamanız durumunda diploma... Devamını oku »

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR

HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR Cumhuriyet Dönemi’nden önceki hukuk sistemi ile Cumhuriyet ilan edildikten sonra kurulan yeni hukuk sistemi birbirinden apayrı iki sistemdir desek yanılmış olmayız. Cumhuriyet Dönemi’nden önceki yargılamalar incelendiğinde adil yargılanma... Devamını oku »

Davacı Mahkemeye Gitmezse Ne Olur

DAVACI MAHKEMEYE GİTMEZSE NE OLUR ? Dava bir uyuşmazlık sonucunda hukuksal bir çözüm yolu elde etmek amacıyla yargılama makamlarına başvurulması sonucunda bu uyuşmazlığın bu makamlarca çözüldüğü zaman dilimidir. Davanın geçerli bir biçimde... Devamını oku »

Mahkeme Bilirkişi

TÜRK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK KURUMU Hukukumuzda bilirkişilik hem hukuk hem de ceza davaları açısından düzenleme bulmuştur. Bilirkişilik kurumu, yargısal nitelikte yetkilerle donatılmış ve görevlendirilmiş danışmanlık niteliği de taşıyan bir kurumdur. Bilirkişilik, kanunlar ile... Devamını oku »

Mahkemeye Mazeret Dilekçesi Vermek

MAHKEMEYE MAZERET DİLEKÇESİ VERMEK Dilekçe, resmi makamlara yazılı bir şekilde talep ve ricalarımızı iletebilme şeklimizdir. Birçok ile kuracağınız ilişkilerde bu yönteme başvurmanız gerekecektir. Çünkü kurumlar isteklerinizi onlara yazılı bir şekilde belirtmenizi talep... Devamını oku »

Mahkemede Uzlaşma

MAHKEMEDE UZLAŞMA Uzlaştırma usulü hukukumuza Ceza Hukuku Mevzuatı’nda 2005 yılında yapılan değişikliklerle girmiş olup bir süre sonra yapılan düzenlemeler ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun içerisinde kesin olarak yerini almıştır. Adalet sistemimin en belirgin... Devamını oku »

Mahkeme Neden Ertelenir

MAHKEME NEDEN ERTELENİR ? Duruşma, davacı ve davalının genel olarak hazır bulunduğu, genellikle açık ve sözlü olan bir yargılama evresidir. Duruşmanın açık olarak yapılması kural iken kapalı olarak yapılması istisnadır. Her duruşma... Devamını oku »

Mahkeme Kararları

MAHKEME KARARLARI Yargılama belirli evreler çerçevesinde ilerleyen bir iştir. Soruşturma evresi ile başlayarak bu evreyi kovuşturma evresi takip edecektir. Kovuşturma evresinde ise öncelikle duruşma hazırlığı yapılır daha sonra duruşmanın yapılması ve tamamlanması... Devamını oku »

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 1961 yılında düzenlenen Anayasa ile kurulmuştur. Kuruluşunun yanı sıra görev ve yetkileri ile yargılama usulü de 1961 Anayasası’nda açıkça düzenlenmiştir. Sonrasında ise 1982 Anayasası’nın... Devamını oku »