Kadınlar Neden Dedikodu Yapar ?

Kadınlar Neden Dedikodu Yapar?

Ah kadınlar. Erkekler tarafından kapalı kutuymuş gibi gözüken kadınlar, kaşı cinsin akıllarında birçok soru bırakabiliyor. İşte bugün bu sorulardan birini olan “Kadınlar neden dedikodu yapar?” başlığı altında konumuzu ele alarak, sizler için dizayn ettim ve yine sizler içinde anlatıma, sunacağım. Bu konuyu kaleme almamdaki en önemli hususlardan biri, hemen hemen her erkeğin şikâyet sebebi olmasıdır.

Öncelikle, şunu bildirmek isterim ki dedikodu, kadına özgü bir olgu değildir. Dedikodu, kişinin yaşam standardında tamamen kendine özgü bir tercih, meseledir. Peki, dedikoduyu kimler yapar? Dedikoduyu kemen hemen her kez yapabilir. Ancak birçok karşı cins tarafından, kadınlara etiketlenmiştir.

Oysa durum öyle değil. Bir önceki anlatımım olan, “Kadınlar neden çok konuşur?” adlı konumuzda da bahsettiğimiz gibi kadınların günlük tüketmesi gereken kelime oranı, erkeklere göre kat ve kat daha fazladır. Bu durumun çıkardığı olumsuz etkenlerden dolayı, kadınların birçoğu kelime haznesini tamamlamak için psikolojik olarak dedikoduya yönelebilirler.

Çünkü cinsler arasında sarf edilen kelime sayısı, birbirine yakın bir oran değildir ve dolayısıyla kişi, kendisini psikolojik olarak rahatlatmak için kelime tüketimini dedikodu yaparak, bitirmek isteyebilir.

Erkekler mi Kadınlar mı Çok Konuşur ?

Evet, “Kadınlar neden dedikodu yapar?” sorusunu çözüme kavuşturmak gerekirse, kadınların büyük bir çoğunluğu, eşleri ve diğer karşı cins tarafından dinlenmedikleri için kendi cinsleri ile dedikoduya yönelebilirler. Dedikodu yapmayan kesimde, günlük kelime haznesini evde, işte veya başka bir yerde, kendi kendiyle konuşarak doldurur. Kendi kendine konuşan kadına ya da yalnızken şarkı söyleyen kadına hiç rastladınız mı? Bu durumun ana nedeni, kuşkusuz günlük sarf etmesi gereken, kelime oranı kadar konuşamamasıdır.

Heyyy Notumuz Var !!

NOT: İlk başta da söylediğim gibi dedikodu kadına özgü bir durum değil, tüm insanlığa özgüdür. Yalnız kadınların, neden dedikodu yaptıklarına dair fikir sahibi olmak istiyorsak, bu durumun ana nedenini detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturduğuma, inanıyorum. Şimdi bildirmek istediğim başka bir durum var; oda dedikodunun kişinin, kendi tercihi olmasıdır.

Tabi burada etki tepki meseleleri de olabilir. Ancak dedikoduyu günümüzde, gerek kadın gerekse erkek hemen hemen her kez yapıyor. Dolayısıyla bu durum da kişinin kendi özgür tercihi olduğunu, açıkça gözler önüne seriyor.

Ayrıca kadın erkek hiç fark etmez, kişi günlük sarf etmesi gereken, kelime oranını dedikoduya, eğlenceye ve bu gibi farklı sohbetlere de ayırabilir. Yalnız özellikle kadınlara dedikoduyu sevimli ve ilgi çekici kılan, onları o yöne iten asıl durum; konuşma arzularını tam anlamıyla doğru kullanamadıklarından kaynaklanmaktadır.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA