menü resmi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi ?

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanın sağlık ve güvenliğinin çalışılan yer sınırları ve iş nedeniyle gündeme gelen tehlikeler karşısında güvenliğinin sağlanmasını kapsamaktadır. Lakin zamanla birlikte bu tanımın geçerli olmadığı anlaşılmaya başlanmıştır. Özellikle yaşanılan alan çevresinde de çalışanın korunmasının gerekli görüldüğü ileri sürülmeye başlanılmıştır.

Bu durumda içeriği daha geniş çerçeveli bir kavramla karşı karşıya kalınmıştır. Geniş manada iş sağlığı ve güvenliği kavramı görev alanı ile sınırlı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin yeteri kadar koruma sağlayamayacağını kabul gören ve çalışanın sağlığını ve emniyetini etkileyen, ilgilendiren ve iş alanı dışından da kaynaklanan riskleri de kapsamına dâhil edebilecek bir kavramdır

İş sağlığı ve güvenliği işlemleri, ilk olarak kişinin huzurunun ve gitgide mutluluğunun sağlanmasını hedefler. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin mesleki açıdan tehlikelerden uzak bir iş ortamında çalışmalarını sağlayarak, onların fiziki ve ruh sağlığı bakımından gelişimlerini sağlıklı gerçekleştirir.iş sağlığı

İşçilerin görev alanının ortamındaki fiziksel ve kimyasal olayların zararlarına, üretilen ürünün araç ve gereçlerinin tehlikeli anlarına, kullanılan ham maddelerin ve yardımcı maddelerin çeşitli zarar verecek etkilerinin altında kalmaları iş sağlığı ve güvenliği problemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu sorunları aradan kaldıracak sağlık ve emniyet önlemlerinin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi üretim sürecindeki değişimlerin bilimsel yollarla incelenmesi ile mümkündür. Bundan kaynaklı üretim sürecindeki gelişimlerle, iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili gelişmelerini tarihsel akışı içerisinde incelemek gereklidir

Bilimsel kaynaklara dayanılarak iş sağlığı ve güvenliği mevzusunun ele alınması 17. Yüzyılda Bernandino Ramazzini tarafından İtalya da gerçekleşmiştir. Bernandino Ramazzini, kendi hayat mücadelesinde edindiği tecrübe veya bulgularına dayanarak bir de meslek hastalığı kitabını yazarak; işçi sağlığının temellerini atmış ve kurucusu olarak tarihe ismini yazmıştır.

Fabrikalar ve Sanayileşme

Sanayi Devrimi’nin ilk senelerinde başı boşluğun yaygın olduğu dönemde, oluşabilecek sosyal sorunlara karşı tek başında olan girişimleri ile model bulma çabalarında bulunan Robert Owen’ın kendi iş yerinde çalışanlar için tıbbi bakım olanağı sağlaması ile 1788 yılında İngiltere fabrikalarında baca temizliği işlerinde insanlık dışı sayılacak muamelelerde çocuk sayılacak yaştaki çalışmaları, karşısında düzenlenip çıkarılan “Baca Temizleme Kanunu” bu soruna yönelik gerek kişisel bakımdan gerek ise hukuki olan düzenleme bakımından ilk sıradaki gelişmeler olarak belirtilebilir.

19. yüzyıldan itibaren sanayi devriminin oluşturduğu kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması niyetiyle sendikalar, iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili yasaların düzenlenmesi ve yaptırımların uygulanması, yerine getirilmesi , konusunda farklı etkinlikler de bulunmuşlardır.

Dünyadaki meslek nedenli hastalıkları ve iş/ işyeri kazalarının önlenebilmesine yönelik iyileştirilmelerde sendikaların kazandırdıkları yanında, 1919 senesinde faaliyetine adım atılan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “Milletler Cemiyeti “ne bağımlı olarak, bununla ilgili önemli işler yapmış ve 1946 senesinde ise Birleşmiş Milletlerle imzalamış olduğu anlaşma sonucunda bir uzmanlık kuruluşu durumuna ulaşmışlardır.

Türkiye’de İSG

Dünyada da olduğu gibi bizim ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel aşamaları, gelişmeleri çalışma hayatındaki gelişmelere bağlı kalarak benzer durumlardan geçmiştir. Meslek ile ilgili hastalıkların ve iş ile ilgili kazaların önemli bir sıkıntı olarak gündeme yükselmesi sanayileşmenin gelişimi ile artış göstermiştir.

Sanayileşme sonucu olarak üretim için kullanılan araçlarında ve üretim yöntemlerinde yaşanılan gelişmeler iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını da ortaya gündeme getirmiştir. Bu sorunların toplumsal tepkilere bağlı kalarak da çözüm üretim adına fikir üretilmesi ve yaşama aktarılmasına yönelik çabalar iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki etkinliklere hız kazandırmıştır.

Devamını Okumak için TIKLAYINIZ
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Sizden Gelen Yorumlar
@Bülent -
2018-04-15 10:58:56

Son 5 senedir çok önem verilen bir konudur. Kesinlikle önemlidir cunku sonuçlar ölümlere kadar gidebilir malasef. O yuzden her zaman güvenlik ön planda olması gerekmektedir. Sonra işin gelmesi gerekiyor arkadaslar.

@Abdullah Tarak -
2018-03-08 00:11:04

Maalesef ülkemizde iş güvenliği hiç önemsenmiyor, neredeyse bazı şirketlerde işçilerin hayatı hiçe sayılıyor sırf biraz daha çok kazanmak için.

Yorum Ekle
© 2018 www.gencturkhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.