HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Hukuk Muhakemeleri Kanunu özel hukuk kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümünde nasıl bir yargılama usulünün uygulanacağını düzenleyen kanundur. Daha önce Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiş birtakım değişiklikler ile son halini alarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu adını almıştır. Bu kanunun uygulama alanları hukuk mahkemeleri ile Yargıtay’dır. Bu kanun on iki kısım ve 452 maddeden oluşmaktadır.

Birinci kısım genel hükümler kısmıdır ve altı farklı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde görev, yetki, yargılamaya hakim olan ilkeler, hakimin yasaklılığı, reddi, taraflar, teminat ve süreler gibi konular düzenlenmektedir.

İkinci kısım ise iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde dava çeşitleri, dava şartları ve ilk itirazların düzenlendiği görülür.

Üçüncü kısımda artık davanın açılması itibari ile uygulanacak kuralların düzenlendiği bilinir. Altı adet bölümden oluşan bu kısımda davanın açılması, devam etmesi ve sonlanması ile ilgili hükümler yer alır. Davanın açılma usulü, dilekçelerin hazırlanması, verilmesi, ardından davanın görülme usulü ve sonlanmasında uygulanacak olan usul ile ilgili olarak izlenecek yol bu maddeler incelenerek düzenlenecektir.

Dördüncü kısım ispat ve deliller, beşinci kısım hüküm ve davaya son veren taraf işlemleri, altıncı kısım basit yargılama usul, yedinci kısım yargılama giderleri ve adli yardım, sekizinci kısım kanun yolları, dokuzuncu kısım çekişmesiz yargı, onuncu kısım geçici hukuki korumalar, on birinci kısım tahkim, on ikinci kısım ise son hükümler başlığını taşımaktadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu dili günümüzde kullandığımız dile nazaran çok eski ve yabancı kalmaktadır. Günümüzün gereklerine uygun olarak daha anlaşılır bir kanun oluşturmak amacıyla düzenlemeye gidilmiş ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu oluşturulmuştur. Hukukumuzda sürelerin öneminin bilinmesi ve bunlara gereken önemlerin verilebilmesi amacı ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen sürelerin çoğunluğu hak düşürücü süre niteliğindedir. HUMK ve HMK arasındaki farklılıklar ise şu şekilde sayılabilecektir;

-Yetki

-Şekil

-Görevsizlik ve yetkisizlik kararı üzerine yapılan işlemler

-Yargı yerinin belirlenmesi

-Hakimin yasaklılık halleri ve reddi

-Hakimin hukuki sorumluluğu

-Davada taraf ehliyetleri

-Dava arkadaşlığı

-Davanın ihbarı ve davaya müdahale usulü

-Davaya vekalet ve davada teminat

-Süreler, eski hale getirme ve adli tatildir.

Önerilen Paylaşım 1:Hukuk Okumak

Önerilen Paylaşım 2:HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

Bunlarda Dikkatini Çekebilir

gencturkhaber.com yazar hakkında

Yazar Hakkında: gencturkhaber.com

Merhaba bendeniz Yasemin. Burası da bizim Web sitemiz. Sİzlere hayatı başka bir açıdan bakabilme konusunda ivme kazandırmayı amaç edindik biz. Sizlerde ivmeli hareket yapmak istiyorsanız lütfen kendinizi bana bırakın size Momentum kazandırmak bize zevk verecektir !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Jincir-Dünyanın En leri Kaşıntısı Nasıl Geçer