menü resmi

Davacı Mahkemeye Gitmezse Ne Olur

DAVACI MAHKEMEYE GİTMEZSE NE OLUR ?

Dava bir uyuşmazlık sonucunda hukuksal bir çözüm yolu elde etmek amacıyla yargılama makamlarına başvurulması sonucunda bu uyuşmazlığın bu makamlarca çözüldüğü zaman dilimidir. Davanın geçerli bir biçimde açılması ve bunun devamında hukuka uygun bir şekilde görülmeye devam edilebilmesi için davayı açan kişinin davayı takip etmeye yetkili olması gerekmektedir.

Bu yetkiye sahip kişi dava sonucu hakkında hüküm alabilir. Davanın tarafları davacı ve davalı olmak üzere iki tanedir. Davacı davayı açarak birtakım hukuki taleplerde bulunan kişi iken davalı kendi adına dava açılan kişidir. Davanın gerçek tarafı ise davayı takibe yetkili olan kişilerdir.

Davacının taraf sıfatı aktif taraf sıfatı iken davalının taraf sıfatı pasif taraf sıfatıdır. Bu taraflar ister aktif olsun ister pasif, davanın açılması ve sürdürülmesi aşamasında bir takım yükümlülüklere sahiptirler. Bu yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde bazı haklarından yoksun bırakılabilecekleri görülür.davacı

Bu yoksun bırakılma durumu ise kanunlarda açık olarak düzenlenmiştir. Davacı ve davalı taraflar dava süresince yapılan her bir duruşmaya esasen katılmak zorundadırlar. Ancak bazı istisnai durumlar da özel olarak düzenlenmiştir. Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması durumları Hukuk Muhakemeleri Kanunu 150. Maddede açık bir şekilde düzenleme bulmaktadır.

Usulüne uygun olarak davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmez ise, gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen taraf yokluğunda duruşmaya devam edilir ya da dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.

Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir.”

Mazeret Dilekçesi

Davacı tarafın mahkemeye gitmemesi durumunda yukarıda da belirttiğimiz gibi Hukuk Muhakemeleri Kanunu 150. Maddesi uygulama alanı bulacaktır. Şayet davacı taraf mazeret dilekçesini duruşma başlamadan önce sunmuş ise bu madde uygulanmaz. Ancak mazeret dilekçesi bulunmaması durumunda davalı taraf da o duruşmaya katılmamış ise dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilir.

Davalı taraf duruşmaya katılmış ise yine dosyanın işlemden kaldırılmasını hakimden talep edebilecektir. Ancak bunu talep etmeyip davanın devam etmesini ister ise bu durumda davacı kendisinin yokluğunda yapılmış olan işlemlere itiraz edemeyecektir. Eğer davacının katılmadığı duruşmada dosyanın işlemden kaldırılması kararı verildi ise, davacı bu karardan itibaren üç ay içerisinde gerekli mercilere bir dilekçe ile başvurarak yenileme kararı verilmesini isteyebilir.

Davanın üç ay içerisinde yenilenmesini talep etmez ise bu dava sürenin dolduğu gün itibari ile açılmamış sayılır ve bu vaziyet mahkemece kendiliğinden karara bağlanarak var olan kayıt kapatılır.

Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davalardaki talepler ise vaki olmamış sayılacaktır.

Devamını Okumak için TIKLAYINIZ
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Sizden Gelen Yorumlar
@Oğuzhan -
2018-03-08 12:30:53

Bir davada sahit olarak yazılmışım. Mahkemeye gittim ne davacı ne davalı bir ben varım hakim teşekkür etti diğerlerini polis zoru ile getirtme kararı aldı. Sonrasında baktığımda hakimin zorla getirtme yetkisinin olduğu ve gelmeyen kişiler için böyle bir karar alabileceği bilgisine ulaştım. Tabikide adliyeye kimse düşemesin şahit olarak gitmek bile ordaki havayı hissetmek yetiyor.

Yorum Ekle
© 2018 www.gencturkhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.