menü resmi

Mahkeme Bilirkişi

TÜRK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK KURUMU

Hukukumuzda bilirkişilik hem hukuk hem de ceza davaları açısından düzenleme bulmuştur. Bilirkişilik kurumu, yargısal nitelikte yetkilerle donatılmış ve görevlendirilmiş danışmanlık niteliği de taşıyan bir kurumdur. Bilirkişilik, kanunlar ile özel olarak düzenlenmiş ve günümüzün şartlarına göre sürekli olarak yeni düzenlemelere gidilmiş bir uygulamadır.

Bilirkişilik, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 266. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Bu maddelere göre bilirkişiye çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren konularda, taraflardan birinin talebi üzerine ya da kendiliğinden görüşlerinin alınması amacıyla başvurulur. Ancak hukuki ir konuda bilirkişiye başvurulması mümkün olmayacaktır.

Çünkü hukuk konusu hakimin bilgi alanına girmekte ve özel ya da teknik bir bilgiyi gerektirmemektedir. Kural olarak mahkemenin ancak bir adet bilirkişi görevlendirmesi gerekmektedir. Ancak gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle ve gerçekten lüzumlu bir durum bulunması halinde mahkeme tarafından birden çok bilirkişi atanmasına karar verilebilecektir. Peki, bilirkişi görevlendirilmesi hangi esaslara göre yapılacaktır? Dilerseniz bu konuyu beraber inceleyelim..bilirkişi raporu iş mahkemesi

Bilirkişiler, kendi yargı çevresinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adli yargı adalet komisyonları tarafından, her yıl düzenlenmekte olan bilirkişi listeleri tarafından seçilecektir. Şayet bu listede bilgisine başvurulacak bilirkişi bulunmaması halinde ise diğer bölge adliye mahkemelerinin oluşturduğu listelerden bir adet bilirkişi görevlendirilecektir.

Bilirkişi Bulunamaması

Hiçbir listede aranılan niteliklere sahip bilirkişi bulunmaması halinde mecburen liste dışından bir bilirkişi tayin edilecektir. Bilirkişiye sarf ettiği emekle orantılı olarak ve ulaşım, konaklama gibi giderlerin de karşılayacak bir ücret ödenecektir. Bu ücret ödenirken Adalet Bakanlığınca belirlenmiş olan tarife de esas alınır.

Listelerde kayıtlı olan bilirkişiler görevlerini yerine getirmeden önce bir yemin etmek ile mükelleftirler. Bu yemin “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim” şeklindeki sözlerin telaffuz edilmesi ile yerine getirilmiş olunur.

Bilirkişiler, mahkemece yapılan davette belirlenen tarih ve saatte duruşmada hazır bulunarak yemin eder ve kendisine başvurulan konuda oy ve görüşlerini mahkemeye beyan eder. Geçerli ir özrü bulunmadan bu görevlerini yerine getirmeyen bilirkişiler için ise tanıklığa ilişkin disiplin hükümleri uygulanacaktır.

Ayrıca bilirkişilik görevini kabul ile görevli olan kişiler Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde.270’te açık bir şekilde sayılmıştır. Buna göre;

  • Resmi bilirkişiler,
  • Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin, meslek veya zanaatlarını icra etmesine olanak bulunmayanlar,
  • Bilgisine başvurulacak konu hakkında, meslek veya sanat icrasına resme yetkili kılınım olanlar bilirkişilik görevin kabul ile mükelleftir.

bilirkişi raporu itiraz süresiBilirkişilere raporlarını hazırlaması ve mahkemeye sunması için mahkeme tarafından üç ayı geçmeyecek bir şekilde süre verilir. Ancak bilirkişinin talebi üzerine gerekçe gösterilerek bu süre maksimum üç ay daha uzatılabilir. Belirlenen süre içerisinde raporunu hazırlayıp teslim etmeyen bilirkişi görevden alınarak, yerine yeni bir bilirkişi ataması yapılacaktır.

Bilirkişinin Görevden ALınması

Bu durumda ise görevden alınan bilirkişinin o ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama yapması beklenir. Bununla beraber ise kendisine incelenmek üzere verilmiş olan dosyayı tekrar iade etmesi beklenir. Bu bilirkişinin görevini yerine getirmemesi kendi adına hukuki ve cezai birtakım sorumluluklar doğmasına sebep olacaktır.

Ayrıca bilirkişilik görevi adı altında hiçbir ücret talep edemeyecektir. Tüm bunların sonucunda ise bu kişi belirli bir süre bilirkişilik görevi yapmaktan yasaklanabileceği gibi listeden tamamen çıkarılmasına da karar verilebilecektir. Tüm bu istemler görevlendirmeyi yapan mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olmasına ilişkin hükümler ise HMK md. 272’de düzenlenmektedir.

Devamını Okumak için TIKLAYINIZ
::: Bu Yazıyı Paylaşabilirsiniz ::::
facebookta yazıyı paylaş
Twitter'da yazıyı paylaş
Google+'da yazıyı paylaş
Sizden Gelen Yorumlar
@Ünal -
2018-03-30 00:23:27

Bazı durumlarda atanan bilirkişilerin bir halttan anlamadıklarını, atandıkları görevden bi haber olduklarını gördüm. Bu nedenle alınan kararlara çok da fazla güvenmemek gerekiyor

Yorum Ekle
© 2018 www.gencturkhaber.com Tüm Hakları Saklıdır.