Seven İnsan Ne Yapar Sevginin tanımı bir insanın bir başka kişiye, nesneye veya topluluğa beslediği ilgi, bağlılık gibi duyguların tanımıdır. Her insan hayatının bir evresinde birilerine sevgi besler. Bu sevginin sonucunda seven kişi sevdiği için çeşitli eylemlerde bulunur. Bu eylemler kimi zaman sıradan olaylar olsa da bazı durumlarda da insan üstü olaylara da tanık olabilmekteyiz. Bu olaylar seven kişiyi daha mutlu hissettirir. Kimi zamanda sevilme veya kabul görme dürtüsü nedeniyle bu tür girişimlerde bulunur. Seven insan ne yapar? Seven kişi sevdiği için nelere katlanır? Adam Smith’e göre sevginin tanımı “Sevginin olduğu yerde hiçbir şey sıradan ve sıkıcı değildir” seven kişi hissettiği duygu ile hayattan keyif alır ve sevdiği kişi geçirdiği vakitten hiçbir zaman sıkılmaz ve bu süreyi kendisi için bir ödül olarak görür. Yine Duclas’a göre sevgi bıkılmayandır. Seven kişi sevgisinden hiçbir zaman usanmaz. Hayatta her şeyden el etek çekebilir ancak sevgisinden asla usanmaz çünkü o duygu artık onun yaşama amacı haline gelmiştir. Montaigne’ye göre ise sevgi kişinin arzuladığı varlıkta bulacağı bir mücevher gibidir. Bulduğu sevginin tadına bakmaktan asla usanmaz. Leyla ile Mecnun hikayesini ele alacaksak, seven insan aşılamayan çölleri aşar, orayı yuvası belirler. Seven kişi herhangi bir nesnede sevdiğine dair bir emare bulduğunda ona dahi bağlanır. Çünkü Leyla’nın sirayetini o nesnede görür Mecnun. Mecnun yine çöllerde Leyla’nın aşkıyla dönüp dururken namaz kılan bir yolcunun önünden geçer. Ancak Mecnunun etrafında gelişen olayları görmesi mümkün mü? Durumu fark eden kişi namazını bitirdikten sonra Mecnunu paylamaya başlar, “Görmüyor musun be adam namaz kılan insanın önünden geçilir mi?” diyerek Mecnun’a sitemde bulunur. Mecnun bunun üzerine “Ben Leyla’nın aşkından seni dahi göremezken sen nasıl bir şevkle namaz kılıyorsun da benim farkıma varıyorsun” der. Bu örnekten yola çıkarak aslında seven insan dünyaya karşı dahi kör olabilir. Eugene Delacroix’e göre ise sevginin tanımlanabilmesi için dünyadaki var olan tüm dillerden farklı bir dile ihtiyaç duyulur. Sevgiyi tanımlayabilmenin bir lehçesi yok. Sevgi için yapılan olayları da açıklamak için bir lehçeye ihtiyaç duyulur o zaman. Seven insanın eylemlerini dünya dilleri ile tanımlamak mümkün değil o vakit. Sevgi yalnızca bir kişiye beslenen bir duygu değil, bir insan vatanına, doğaya, kitaplara, hayvanlara, bir yemeğe, bir ideolojiye ve dahi birçok olguya veya nesneye sevgi besleyebilir. Vatanına olan sevgi ile birey canını dahi ortaya koyabilir. Bir insan inandığı dava uğrunda tüm hayatını harcayabilir. Nitekim bu onun düşündüğü uğrunda canını dahi verebileceği bir olgudur. Sevgi temelinde değerlendirildiğinde toplumdaki insanların yaşama dürtüsünün temelinde bulunan en temel duygulardan bir tanesidir. Çünkü insanlar sevgisi uğrunda ömürlerini, servetlerini hatta canlarını dahi vermekten bir nebze olsun çekinmez. Dünyada en değerli şey insan hayatıdır. Buradan yola çıkarak eğer insanlar en değerli varlıklarını dahi sevgisi uğrunda harcamaktan vazgeçmiyor bunun için çabalıyor ise sevgi belki de dünyadaki en değerli duygulardan bir tanesidir.