4/C Sözleşmeli Personel

4/C Sözleşmeli Personel Nedir Kadrosu Varmı

Kamu sektöründe Devlet Memurları Kanunu’nun belirlediği üzere kamu görevlileri 4C sözleşmeli personeli olarak, 4/A devlet memuru olarak, 4B sözleşmeli personel olarak, 4/D işçiler statüsü altında hizmet vermektedirler. Devlet Memurları Kanunu’nda 4 maddenin c fıkrası incelendiğinde 4C sözleşmeli personellerin kamudaki çalışma şartları açıkça ifade ediliyor.

4 C sözleşmeli personeline geçici personelde deniliyor. Bu kapsamda4 C sözleşmeli personel nedir kadrosu varmıöncelikli sorulan soruların başında geliyor. Geçici personeller için Bakanlar Kurulu’nca 1 yıldan daha az çalışma süresine sahip olup mevsimlik çalışanlar olarak tabir kullanılıyor. Bu kişiler belirtilen ücret ve adet sınırları dikkate alınarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan kişilerdir.

4/C Sözleşmeli Personellerin Durumu Özelleştirme İle Ne Olur?

2004 yılında Bakanlar Kurulu özelleştirme nedeninden ötürü kamuda geçici olarak hizmet veren kişilerin işsiz kalanların ve sonraki zamanlarda kalacak olanları 4 C sözleşmeli personel statüsünde çalıştırma kararı almıştır. O günden beri de kamuda geçici hizmet veren bireyler Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca kamuda geçici hizmette bulunurlar.

Özelleştirmeden kaynaklanan nedenler ile iş akdi fesih olan kişiler sözleşmelerinin feshini takiben 30 gün içerisinde ilgili kuruma başvurmaları halinde yeniden istihdam edilmek üzere geçici hizmette bulunurlar. Ancak bu istihdam süreci 1 mali yıl içerisinde 10 ayı geçmemektedir.

Yıllık Geçici Personel Kararnamesi

Yıllık uygulamaların düzenlenmesi adına her yıl Resmi Gazete’de4 C sözleşmeli personelleri ilgilendiren Bakanlar Kurulu tarafından yayımları yer alıyor. TEKEL işçilerinin grev yapmış oldukları 2010 yılında grev olayı dikkate alınmış ve geçici çalışanların çalışma şartları daha da iyileştirilmiştir. Geçmişte yaşanan bu olay yıllık geçici personel kararnamesini etkilemiştir.

4C Sözleşmeli Personel Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı belirli sözleşmeli ve belirsiz sözleşmeli çalışanlarının sahip oldukları haklardandır. Kıdem tazminatından yararlanabilmek için 1 yıl boyunca aynı kurumda çalışmış olmak ilk aranan şarttır. 1 yılın sonunda çalışılan kurum yeniden sözleşme imzalamaz ise çalışan personel kıdem tazminatı hakkı almaya sahip olur. Ancak söz konusu4 C sözleşmeli personel kıdem tazminatıalabilir mi sorusu olduğunda geçici hizmet veren bu kişiler kıdem tazminatından yararlanamamaktadırlar.

4C Sözleşmeli Personel İhbar Tazminatı

İhbar tazminatında asıl olan belirsiz süreli çalışan kesimin bu hakkı elde edebilmesidir. Bu nedenle4 C sözleşmeli personel ihbar tazminatıhakkına sahip değildir. Bunun da öncesinde bir kademe daha yüksek olan 4 B sözleşmeli personeller bile ihbar hakkı elde edememektedirler.

4/C Sözleşmeli Personel Çalışma Şartları

Geçici süre içerisinde 4C sözleşmeli personellerin çalışma saatlerinin belirlenmesinde görevlilerin çalıştıkları kurumlardaki devlet memurlarının çalışma saatleri esas alınarak düzenlemeye gidilir. Geçici süreli çalışan personeller her ayda azami olarak iki gün ücretli izin kullanma hakkına sahiptirler. Çalışılan aylara karşılık gelen ücretli izinlerin toplu olarak kullanılması olanağı vardır.

Bir yıl içerisinde kullanılan ücretli izinler 22 günden fazla olmamaktadır. Kullanılan ücretli izinler hafta sonuna ve resmi tatil günlerine denk gelse dahi 4 sözleşmeli personeli ücretli izne çıkmış sayılır. Hastalık izni ise 1 mali yıl içerisinde en fazla 30 gün ücretli izin olarak sayılır. Doğum izinleri 16 hafta olarak değerlendirilir. Eğer çoğul gebelik hali var ise doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenir. Ancak söz konusu4c personelin kadro durumuolduğunda henüz kadroya alınmaları gibi bir yürürlülüğün olmadığı biliniyor.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA