4b Sözleşmeli Personel

4/B Sözleşmeli Personel Hakkında Bilgi

ÜlkemizdeSözleşmeli personel4B statüsünde çalıştırılır. Hükümet ihtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeli personele başvurur. Bu sayede işçi statüsünde olmayan geçici çalışanlar ile özel alan gerektiren işler yapılır.

Sözleşmeli Personel

4/b sözleşmeli personel hakkında bilgiverilmesine pek çok çalışanın ihtiyacı vardır. Çünkü ülkemizdeki kamu çalışanlarının bir kısmı 4b statüsünde çalışmaktadır. Yani bu çalışanlar sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır.

Kamu kurumları kimi zamanlarda özel bilgi isteyen meslek gruplarına ihtiyaç duyar. Maliye Bakanlığının belirlediği sınırlar çerçevesinde bu çalışanları bünyesine katar. Ancak bu çalışanlara kadro verilmez. Bu çalışanlar aynı zamanda işçi statüsünde de değildir. Bu nedenle çalışanlara sözleşmeli personel olarak istihdam sağlar.

Sözleşmeli Personel İle Kadrolu Personel Arasındaki Fark

Kadrolu personel ve sözleşmeli personel pek çok noktadan belirli farklara sahiptir. Öncelikle kadrolu personel 657 kanununa sahiptir. Ancak sözleşmeli personel aynı kanunun 4b bendine bağlıdır. Bu nedenle kadrolu memurun ve sözleşmeli memurun sahip olduğu haklar da birbirinden farklıdır.

Sözleşmeli personel kurum ile sözleşme yapar. Bu nedenle de ne kadar maaş alacağı kuruma göre farklılık gösterir. Ancak Kadrolu personelde bu şekilde bir fark söz konusu değildir. Çünkü kadrolu personel hizmet puanına sahiptir. Bu hizmet puanı içindeki tüm memurlar aynı maaşı alırlar.

Kadrolu memurların da sözleşmeli memurların da istifa etme hakları vardır. Kadrolu memurlar istifa ettikten sonra tekrar çalışmaya dönebilirler. Ancak sözleşmeli memurlar için bu şekilde bir durum geçerli değildir. Sözleşmeli memurlar istifa ettikten sonra bir daha aynı işe başvuru yapamazlar.

Sözleşmeli Personelin Özlük Hakları

4/b sözleşmeli personel, kadrolu personelin yararlandığı özlük haklarından yararlanamaz. Sözleşmeli personel 4 b maddesinde yer alan yönetmeliğe uyar. Kadrolu personelin en temel özlük hakkı sağlık hakkıdır. Kadrolu memur hasta olduğu zaman rapor alabilir. Ayrıca bu raporu sağlık iznine dönüştürerek dinlenme olanağı bulur. Oysa bu durum sözleşmeli personel için geçerli değildir. Sözleşmeli personel eğer iki günden fazla sağlık raporu alırsa; bu maaşında kesintiye neden olur.Yorum yok

www.gencturkhaber.com - ANASAYFA